TEAM JEUGD & GEZIN

Welkom bij team HvB Tilburg Zuid West e.o. Jeugd en gezin

Iedereen maakt zich weleens zorgen of heeft dingen die niet lukken. Dat is heel normaal. Het wordt pas vervelend wanneer je er te lang mee rond blijft lopen of wanneer het er voor zorgt dat je vastloopt thuis of op school. Het opgroeien van kinderen gaat altijd met vallen en opstaan. Soms kan wat extra ondersteuning nodig zijn, voor het kind zelf of het volledige gezin. Wij bieden hulp aan de volgende gemeenten: Tilburg (zuid,centrum, reeshof), Goirle, Hilvarenbeek.

Hoofdlocatie: Van Limburg Stirumlaan 4,5037 SK te Tilburg

Bel ons 085-8088359 of mail naar tilburgzuidwest-jg@impegno.nl

Dit team heeft het volgende zorgaanbod.

Individuele behandeling / diagnostiek

impegno is een GGZ-instelling en biedt ambulante hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders bij (het vermoeden van) psychische/psychiatrische problemen.

Gezinsbehandeling

Gezinsbehandeling staat voor gezinsgerichte benadering in de thuissituatie. De ontwikkeling van het kind of de jongere in een zo optimaal mogelijke omgeving staat centraal. impegno biedt ambulante hulp aan gezinnen gericht op versterken van de eigen kracht, het betrekken van het netwerk en vroegtijdig, laagdrempelige hulp bieden om zorgen in de toekomst te voorkomen.

Ouderschap bij scheiden 

Het doel van Ouderschap bij scheiden is dat ouders in het belang van de kinderen op een positieve en opbouwende wijze met elkaar overleggen en samenwerken.

Jeugdbegeleiding  

Iedereen maakt zich weleens zorgen of heeft dingen die niet lukken. Dat is heel normaal. Het wordt pas vervelend wanneer je er te lang mee rond blijft lopen of wanneer het er voor zorgt dat je vastloopt thuis of op school.

Nu Niet Zwanger

“Het programma Nu Niet Zwanger, onderdeel van Kansrijke Start, richt zich op kwetsbare vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd waarbij (vaak) sprake is van een opeenstapeling van problemen en beperkingen. Nu Niet Zwanger gaat over een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie, zodat kwetsbare mensen (m/v) niet onbedoeld zwanger raken. Onze hulpverleners sluiten aan bij de leefwereld van de cliënt en kijken naar diens vragen, behoeften, barrières en mogelijkheden. Vaak zou een zwangerschap het leven van de cliënt gecompliceerder maken en eerder ontwrichten dan goed doen. Iemand is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissing over het krijgen van kinderen en het gebruiken van anticonceptie. Onze aandachtfunctionarissen verkennen samen met de cliënt welke ideeën hij of zij daar zelf over heeft en wat daarvoor nodig is. De aandachtfunctionarissen nemen de kinderwens niet af, maar ondersteunen de cliënt juist om een zelfstandige, weloverwogen beslissing te nemen. Dit gebeurt vrijwillig en gemotiveerd, zonder dat er sprake is van druk of dwang.

De aandachtfunctionarissen van Nu Niet Zwanger in team J&G HvB Tilburg Zuid West zijn: Marit Meijboom en Kim Pellegrom."

Hoe ziet een traject er bij ons uit?

Na je aanmelding, zal je binnen 2 werkdagen worden gebeld voor een eerste gesprek. Dit noemen we de screening. Hierin zal met jou tijdens een intake gekeken worden bij welke problemen je hulp bij wilt en wat nodig is om je daarmee te helpen. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan / gezinsplan met doelen die we regelmatig met je evalueren. De duur van het traject is afhankelijk van je hulpvragen en mogelijkheden. Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.

Samen met jou gaan we op zoek naar oplossingen. Dit kan door er samen over te praten en door te oefenen met nieuwe manieren. Wanneer duidelijk is wat jouw zorgen zijn en waar je krachten liggen bedenken we samen een plan hoe we ervoor zorgen dat je klachten verminderen en je je weer beter in je vel gaat voelen. We gaan ervan uit dat jij de expert bent over je eigen situatie en de oplossing niet ver weg is. Wij vinden het belangrijk om, in overleg met jou, de mensen die jou kunnen steunen te betrekken zodat wij onze hulp zo snel mogelijk kunnen afronden.

Elsbeth Brouwers

Jeugdbegeleider

Elsbeth Brouwers

Jeugdbegeleider

Marit Meijboom

Gezinscoach/ Gezinsbehandelaar / Procesbegeleider Ouderschap Bij Scheiden / Kindercoach / Aandachtfunctionaris Nu Niet Zwanger

Marit Meijboom

Gezinscoach/ Gezinsbehandelaar / Procesbegeleider Ouderschap Bij Scheiden / Kindercoach / Aandachtfunctionaris Nu Niet Zwanger

Margit van Rooij

Gezinscoach/ Gezinsbehandelaar / Procesbegeleider Ouderschap Bij Scheiden

Margit van Rooij

Gezinscoach/ Gezinsbehandelaar / Procesbegeleider Ouderschap Bij Scheiden

Nora Schormans

Psycholoog Kind & Jeugd

Nora Schormans

Psycholoog Kind & Jeugd

Anne Kooijmans

Psycholoog Kind & Jeugd

Anne Kooijmans

Psycholoog Kind & Jeugd